Ett hållbart företag

Våra hållbarhetsområden

KVALITÉT

TRANSPORT

KULTUR

Kvalitét

Att arbeta med Skövde Slakteri innebär regelbundna besök ute på gårdarna för att både agera bollplank för gårdarna, skriva kontrakt och stötta på de sätt som bönderna behöver. Att köpa in djur är i hög grad ett hantverk och våra inköpare har i sitt yrke utvecklat en blick för välmående djur.

Vår avsikt är att bönderna ska känna sig trygga och stolta över att leverera till oss. För vi värnar om alla de lantbrukare som väljer att skicka sina djur på slakt till Skövde Slakteri.

Det finns noga övervakade processer för att se till att hanteringen av djuren är den bästa. Vi strävar alltid efter att ha en låg stressnivå hos djuren. Som familjeföretag har vi korta och snabba beslutsvägar från idé till genomförande.

Kultur

Arbetsvillkor
Kött på Riktigt ser alltid till att alla anställda får rimliga arbetsvillkor och bra arbetsförhållanden, genom att frekvent skicka ut medarbetarenkäter får vi information kring hur de anställda trivs på företaget.

Arbetskraft
Genom att anställa yngre personal gynnar vi den yngre generationen genom att bidra med arbetslivserfarenhet vid ung ålder och även möjligheten att arbeta vid sidan av studier.

Jämlikhet
Vi på Kött på Riktigt ser noga på att alla anställda behandlas jämlikt. Vi bedömer inte personal efter ålder, könstillhörighet, religion eller ursprung.

Transport

Vi är stolta över att kunna erbjuda en hållbar leveransprocess för våra produkter, vilket inkluderar våra egna ruttplanerade kylda transporter. Genom att prioritera hållbarhet i vår verksamhet strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi säkerställer att våra produkter når våra kunder i bästa möjliga skick.