Villkor

Personuppgiftspolicyn – Kött på riktigt i Sverige AB

Vi på Kött på riktigt i Sverige AB värnar om din integritet och arbetar aktivt för att du som person och kund ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

I denna policyn beskrivs hur Kött på riktigt i Sverige AB använder, lagrar eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Kött på riktigt i Sverige AB org.nr 559271-6368 är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget.

Personuppgifter som Kött på riktigt i Sverige AB vanligtvis behandlar:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ev. födelsedatum, uppgifter om tidigare och nuvarande arbetsplats och personfotografier.

Ibland kan vi behöva ytterligare uppgifter från dig som person och kund för att kunna utföra vårat uppdrag, sådana uppgifter kan vara som exempelvis, bankuppgifter, fakturaunderlag och kreditupplysningar.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar de personuppgifter som behövs under den tid som specifik tjänst används. Därefter sparar vi dina personuppgifter i två (2) år från det att det specifika tjänsten avslutats.

Information till nyhetsbrevs prenumeranter

Dina uppgifter används enbart för att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om Kött på riktigt i Sverige ABs verksamhet. Du kan närsomhelst avregistrera dig från utskick av nyhetsbrevet, väljer du att avsluta din prenumeration raderas dina uppgifter. Personuppgifter sparas i vårt system fram tills att du väljer att avsluta prenumerationen.

Immateriella rättigheter och utnyttjanderätt

Kött på riktigt i Sverige AB äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till varumärket Kött på riktigt AB. Kött på riktigt i Sverige AB innehar rätten att nyttja hela eller delar av utförda fotografier och digitala bilder i sin marknadsföring på hemsidan, Instagram, Pinterest, Facebook etc. I och med publicering undanhålls information så som namn, adress och övrig personlig information från offentligheten.

Dina rättigheter

Som person och kund har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi på Kött på riktigt i Sverige AB behandlar. Begäran om sådant utdrag ska ske skriftligen och vara undertecknad utav dig personligen. Specificera vilka kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till i din begäran. Skriftlig begäran skickar du till oss per post: Kött på riktigt i Sverige AB, Gruvgatan 8, 421 30 Västra Frölunda.

Kött på riktigt i Sverige AB kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsar behandlingen av sådana personuppgifter.

Potentiell Kund, Leverantör eller Samarbetspartner

Vi behandlar uppgifter för att kunna upprätthålla en relation med företag med målet att övergå till en affärsrelation. Vi har även ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster i förhållande till dig som i egenskap av företrädare eller kontaktperson för den potentiella kunden, samarbetspartnern eller leverantören.

Personuppgifterna lagras så länge det behövs för att uppnå ändamålet med relationen.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

De uppgifter som det gäller är information på fakturor så som kontaktperson, adresser och bankuppgifter. Uppgifter lagras i sju till åtta år i enlighet med bokföringslagen, och/eller så länge som det är nödvändigt med anledning av annan lagstiftning, domstolsutslag eller myndighetsbeslut.

Personuppgiftsansvarig: Kött på riktigt i Sverige AB, org.nr: 5592716368

Betalningsvillkor

 1. Alla priser på vår hemsida är angivna inklusive moms.
 2. Betalning sker via en säker betalningslösning, swish, klarna och kort.
 3. Du bekräftar att du har rätt att använda det betalkort eller den betalningsmetod som du väljer att betala med.
 4. Betalningen debiteras direkt vid beställningstillfället.
 5. Vi förbehåller oss rätten att neka eller avbryta en beställning om det finns skäl att misstänka att betalningen inte är giltig.
 6. Eventuella tvister som uppstår ska försöka lösas genom förlikning. Om det inte är möjligt att nå en förlikning ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol.

Leveransvillkor

 1. Alla beställningar måste göras via hemsidan. 
 2. Priserna som anges är exklusive moms och kan komma att ändras utan föregående avisering.
 3. Leverans sker normalt inom 3-5 arbetsdagar från det att beställningen har mottagits, såvida inget annat överenskommits. Leveranstiden kan komma att förlängas vid högsäsong eller vid större beställningar. Vi förbehåller oss rätten att delleverera.
 4. Transport sker på köparens bekostnad och risk. Vårt företag ansvarar inte för skador som uppstår under transporten.
 5. Reklamationer måste göras omedelbart vid leverans och ska vara oss skriftligen tillhanda senast 7 dagar efter leverans. Om reklamationen är berättigad ersätter vi den defekta varan eller ger kredit på den.
 6. Vårt företag ansvarar inte för förseningar eller utebliven leverans som beror på omständigheter utanför vår kontroll, såsom krig, upplopp, naturkatastrofer, strejker eller annat liknande.
 7. Eventuella tvister som uppstår ska försöka lösas genom förlikning. Om det inte är möjligt att nå en förlikning ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol.

Kött På Riktigt

Adress: Gruvgatan 8, Våning 4,
Västra Frölunda, 421 30

Telefon: 031-80 88 85
Epost: info@kottpariktigt.se

Företagsnamn: Kött På Riktigt I Sverige AB

Organisationsnummer: 

559271-6368